• Med verktyget Tryck/dra (Push/Pull) () kan du skapa en 3D-form från en yta eller klippa ut en 3D-form ur din modell. Du kan trycka eller dra alla typer av ytor, inklusive runda, rektangulära och abstrakta ytor.

  • Första gången du använder SketchUp måste du logga in för att aktivera din provperiod eller prenumeration. När du har loggat in visas dialogrutan som välkomnar dig till SketchUp (såsom i bilden). Dialogrutan är din utgångspunkt för att skapa en modell. Den visas varje gång du öppnar SketchUp (såvida du inte stänger av funktionen i dialogrutan SketchUp-inställningar (SketchUp Preferences)).