• Począwszy od wersji SketchUp Pro 2020 istnieje tylko jeden instalator dla wszystkich dostępnych języków. W momencie instalacji następuje pobranie wskazanej wersji językowej. Po pobraniu pliku dostępnego poniżej warto przeczytać, jak zainstalować i aktywować SketchUp Pro.