• Samouczki realizowane we własnym tempie to pliki programu SketchUp, których celem jest przedstawienie praktycznych, interaktywnych działań pozwalających na dalsze rozwijanie umiejętności korzystania programu SketchUp. Wszystkie te samouczki są przechowywane w 3D Warehouse i można je pobrać bezpłatnie w dowolnym momencie. Pierwsze kroki