• Výukové programy s vlastním tempem jsou soubory aplikace SketchUp, které nabízejí praktické a interaktivní prostředí pro další rozvoj vašich dovedností v aplikaci SketchUp. Všechny tyto výukové programy jsou uloženy v 3D Warehouse a lze je kdykoli stáhnout. Začínáme