• Pomocí nástroje Tlačit/Vytáhnout () můžete vytvořit 3D tvar z plochy nebo vyříznout 3D tvar z modelu. Můžete tlačit/vytáhnout libovolný typ plochy, včetně kruhových, obdélníkových a abstraktních ploch.

  • Při prvním použití aplikace SketchUp se musíte přihlásit, abyste aktivovali zkušební verzi nebo předplatné. Po přihlášení se zobrazí dialogové okno Vítá vás aplikace SketchUp, jak je znázorněno zde. Toto dialogové okno je výchozím bodem pro vytvoření modelu a zobrazí se při každém spuštění aplikace SketchUp (pokud jej nevypnete v dialogovém okně Předvolby aplikace SketchUp ).